شبکهٔ وی‌پی‌ان دستیابی از راه دور چیست

شبکهٔ وی‌پی‌ان دستیابی از راه دور چیست

به این نوع از شبکه‌ها وی‌ پی‌ دی‌ ان نیز گفته می‌شود. در وی‌پی‌دی‌ان از مدل ارتباطی کاربر به یک شبکه محلی  استفاده می‌گردد. سازمان‌هایی که از مدل فوق استفاده می‌کنند بدنبال ایجاد تسهیلات لازم برای ارتباط پرسنل یا به طور عام کاربران راه دور هستند تا بتوانند از هر مکانی به شبکهٔ سازمان متصل شوند. ادامه خواندن “شبکهٔ وی‌پی‌ان دستیابی از راه دور چیست”